اختلاف میگر و ارت تستر چیست؟

دستگاه میگر جهت انداز گیری اهم های بسیار بالا از جمله اندازه گیری مقاومت عایقی کابل کاربرد دارد اما دستگاه ارت تستر جهت اندازه گیری مقاومت بسیار پایین از جمله اندازه گیری مقدار مقاومت سیستم چاه ارت کاربرد دارد.

  
طراحی وب سایت توسط
دی ان ان evoq