آموزش کار با مولتی متر دیجیتال

یکی از کاربردهای مهم در مولتی متر اندازه گیری جریان های الکتریکی  در بازه کمتر از 10 آمپر می باشد. برای اندازه گیری مقادیر بالاتر از 10 آمپر معمولا از مولتی متر کلمپی (کلمپ متر ) استفاده می شود. در یادداشت آموزش کار با مولتی متر کلمپی ابتدا به موضوع اندازه گیری جریان با مولتی متر و کلمپ متر می پردازیم.

اندازه گیری جریان با مولتی متر و کلمپ متر

یکی از استفاده های رایج مولتی متر اندازه گیری جریان الکتریکی می باشد. یکی از نکات مهم در اندازه گیری جریان با مولتی متر قرار گرفتن آن به صورت سری در مدار است جهت اندازه گیری جریان با مولتی متر، ابتدا ابتدا کلید چرخشی را در وضعیت ولتاژ قرار داده و سیم مشکی را به ترمینال منفی و سیم قرمز را به ترمینال mA یا A وصل می کنیم. حالا می توانید دکمه power دستگاه را روشن و هر نوع اندازه گیری را شروع کنید.