مولتی متر رومیزی

خرید مولتی متر رومیزی

مولتی متر رومیزی یکی دیگر از انواع مولتی متر می باشد معمولا مولتی مترهای رومیزی دارای قابلیت های بیشتری نسبت به مولتی متر دستی دارند. آزمایشگاه های برق و الکترونیک ، مراکز تحقیق و توسعه و تعمیرگاه های فنی مهندسی از جمله متقاضیان مولتی متر رومیزی می باشد.

از ویژگی های مهم مولتی متر رومیزی قابلیت استفاده از برق شهری به جای باطری می باشد عموما این نوع از دستگاه ها دارای دقت اندازه گیری بسیار بالا و همچنین دارای نمایشگر گسترده گاها تا 6.5 دیجیت می باشند. برخی از این دستگاه ها توانایی نمایش چند پارامتر به صورت همزمان را دارند. مولتی مترهای رومیزی همانند نمونه های پرتابل می توانند کمیت هایی از قبیل جریان ، ولتاژ و مقاومت الکتریکی و همچنین سایر پارامتر ها را بسته به مدل خود در رنج های مختلف با دقت بسیار بالا اندازه گیری نمایند.

خرید مولتی متر رومیزی

مولتی متر رومیزی یکی دیگر از انواع مولتی متر می باشد معمولا مولتی مترهای رومیزی دارای قابلیت های بیشتری نسبت به مولتی متر دستی دارند. آزمایشگاه های برق و الکترونیک ، مراکز تحقیق و توسعه و تعمیرگاه های فنی مهندسی از جمله متقاضیان مولتی متر رومیزی می باشد.

از ویژگی های مهم مولتی متر رومیزی قابلیت استفاده از برق شهری به جای باطری می باشد عموما این نوع از دستگاه ها دارای دقت اندازه گیری بسیار بالا و همچنین دارای نمایشگر گسترده گاها تا 6.5 دیجیت می باشند. برخی از این دستگاه ها توانایی نمایش چند پارامتر به صورت همزمان را دارند. مولتی مترهای رومیزی همانند نمونه های پرتابل می توانند کمیت هایی از قبیل جریان ، ولتاژ و مقاومت الکتریکی و همچنین سایر پارامتر ها را بسته به مدل خود در رنج های مختلف با دقت بسیار بالا اندازه گیری نمایند.