مولتی متر رومیزی

مولتی متر رومیزی

مولتی متر رومیزی یکی دیگر از انواع مولتی متر می باشد معمولا این نوع از دستگا ه ها دارای قابلیت های بیشتری نسبت به مولتی متر دستی می باشند آزمایشگاه های برق و الکترونیک ، مراکز تحقیق و توسعه و تعمیرگاه های فنی مهندسی از جمله متقاضیان مولتی متر رو میزی می باشد.

از ویژگی های مهم مولتی متر رومیزی قابلیت استفاده از برق شهری به جای باطری می باشد عموما این نوع از دستگاه ها دارای دقت اندازه گیری بسیار بالا و همچنین دارای نمایشگر گسترده گاها تا 6.5 دیجیت می باشند. برخی از این دستگاه ها توانایی نمایش چند پارامتر به صورت همزمان را دارند. مولتی متر رومیزی همانند مدل پرتابل می توانند کمیت هایی از قبیل جریان ، ولتاژ و مقاومت الکتریکی و همچنین سایر پارامتر ها را بسته به مدل خود در رنج های مختلف با دقت بالایی اندازه گیری نمایند .

مولتی متر رومیزی

مولتی متر رومیزی یکی دیگر از انواع مولتی متر می باشد معمولا این نوع از دستگا ه ها دارای قابلیت های بیشتری نسبت به مولتی متر دستی می باشند آزمایشگاه های برق و الکترونیک ، مراکز تحقیق و توسعه و تعمیرگاه های فنی مهندسی از جمله متقاضیان مولتی متر رو میزی می باشد.

از ویژگی های مهم مولتی متر رومیزی قابلیت استفاده از برق شهری به جای باطری می باشد عموما این نوع از دستگاه ها دارای دقت اندازه گیری بسیار بالا و همچنین دارای نمایشگر گسترده گاها تا 6.5 دیجیت می باشند. برخی از این دستگاه ها توانایی نمایش چند پارامتر به صورت همزمان را دارند. مولتی متر رومیزی همانند مدل پرتابل می توانند کمیت هایی از قبیل جریان ، ولتاژ و مقاومت الکتریکی و همچنین سایر پارامتر ها را بسته به مدل خود در رنج های مختلف با دقت بالایی اندازه گیری نمایند .