تستر هایولتاژ

خرید فازمتر فشار قوی ، چوب استیک عایق و تستر هایولتاژ

دستگاه های تستر هایولتاژ جهت بررسی ولتاژ بالا در دو نوع ولتاژ DC و یا ولتاژ AC کاربر را در اندازه گیری الکتریسیته موجود در خطوط برق و یا مولدهای تولید هایولتاژ یاری می کنند.جهت اتصال دستگاه های اندازه گیری به خطوط هایولتاژ از چوب استیک عایقی استفاده می گردد این وسیله معروف به چوب استیک برق یا پرش از جنس عایق فایبرگلاس جهت قطع و وصل و کات اوت فیوز فشار قوی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

فازمتر فشار قوی

دستگاه های آشکار ساز ولتاژ فشار قوی و فشار متوسط  با نام های اپرومتر و فازمتر جهت تست ولتاژ شبکه برق مورد استفاده قرار میگیرند این نوع دستگاه ها با نزدیک شدن به محیط ولتاژ بالا کاربر را توسط سیگنال نوری و یا صوتی مطلع می سازند عموما ولتاژ فشار متوسط در حد 33 کیلو ولت و ولتاژهای فشار قوی در حد 230 کیلو ولت می باشند.

جهت همرینگ کردن دوخط برقدار از فازمتر دوبل فشار قوی استفاده میگردد یکی از شاخه های این وسیله به فاز خط 1 و شاخه دیگر به فاز خط 2 وصل میگردد روشن شدن چراغ و ایجاد صدای آژیر دستگاه، بیانگر عدم همرینگی و چنانچه چراغ و آژیر فعال نشوند بیانگر همرینگ بودن و یا هم فاز بودن است.

ساختار انواع فازمتر فشار قوی

فازمتر فشار قوی از سه قسمت ذیل تشکیل شده اند:

1- شاخک جهت اتصال به مدار

2- چراغ و یا LED  جهت روشن شدن در هنگام برق دار بودن خطوط و یا دستگاه مولد هایولتاژ

3- دسته تلسکوپی به عنوان تجهیزات ایمنی برق از جنس عایق جهت کمک به کاربر در اتصال شاخک به خطوط

اگر تمایل به خرید تجهیزات برق فشار قوی و یا چوب استیک عایقی دارید ما به شما خرید اینترنتی از وب سایت پارس الکترونیک را پیشنهاد می کنیم. پارس الکترونیک تمام محصولات خود را با برگ گارنتی عرضه می کند. بنابراین نگرانی در مورد اصالت کالا و خدمات پس از فروش نخواهید داشت.

خرید فازمتر فشار قوی ، چوب استیک عایق و تستر هایولتاژ

دستگاه های تستر هایولتاژ جهت بررسی ولتاژ بالا در دو نوع ولتاژ DC و یا ولتاژ AC کاربر را در اندازه گیری الکتریسیته موجود در خطوط برق و یا مولدهای تولید هایولتاژ یاری می کنند.جهت اتصال دستگاه های اندازه گیری به خطوط هایولتاژ از چوب استیک عایقی استفاده می گردد این وسیله معروف به چوب استیک برق یا پرش از جنس عایق فایبرگلاس جهت قطع و وصل و کات اوت فیوز فشار قوی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

فازمتر فشار قوی

دستگاه های آشکار ساز ولتاژ فشار قوی و فشار متوسط  با نام های اپرومتر و فازمتر جهت تست ولتاژ شبکه برق مورد استفاده قرار میگیرند این نوع دستگاه ها با نزدیک شدن به محیط ولتاژ بالا کاربر را توسط سیگنال نوری و یا صوتی مطلع می سازند عموما ولتاژ فشار متوسط در حد 33 کیلو ولت و ولتاژهای فشار قوی در حد 230 کیلو ولت می باشند.

جهت همرینگ کردن دوخط برقدار از فازمتر دوبل فشار قوی استفاده میگردد یکی از شاخه های این وسیله به فاز خط 1 و شاخه دیگر به فاز خط 2 وصل میگردد روشن شدن چراغ و ایجاد صدای آژیر دستگاه، بیانگر عدم همرینگی و چنانچه چراغ و آژیر فعال نشوند بیانگر همرینگ بودن و یا هم فاز بودن است.

ساختار انواع فازمتر فشار قوی

فازمتر فشار قوی از سه قسمت ذیل تشکیل شده اند:

1- شاخک جهت اتصال به مدار

2- چراغ و یا LED  جهت روشن شدن در هنگام برق دار بودن خطوط و یا دستگاه مولد هایولتاژ

3- دسته تلسکوپی به عنوان تجهیزات ایمنی برق از جنس عایق جهت کمک به کاربر در اتصال شاخک به خطوط

اگر تمایل به خرید تجهیزات برق فشار قوی و یا چوب استیک عایقی دارید ما به شما خرید اینترنتی از وب سایت پارس الکترونیک را پیشنهاد می کنیم. پارس الکترونیک تمام محصولات خود را با برگ گارنتی عرضه می کند. بنابراین نگرانی در مورد اصالت کالا و خدمات پس از فروش نخواهید داشت.