پراب مولتی متر ولتاژ بالا Lutron HV-40

Lutron HV-40 is a high-voltage Multimeter probe

اندازه گیری ولتاژهای فشار متوسط توسط مولتی متر و ولت مترهای معمولی امکان‌پذیر نیست. از این رو، نیاز به تضعیف کننده و یا مقسم ولتاژ است. پراب اندازه گیری ولتاژ بالا مدل Lutron HV-40 یک مقسم ولتاژ 1:1000 ساخت شرکت لوترون است.

اطلاعات بیشتر

برند : لوترون
قیمت : قیمت :تومان6,100,000
تعداد

اندازه گیری ولتاژهای فشار متوسط توسط مولتی متر و ولت مترهای معمولی امکان‌پذیر نیست. از این رو، نیاز به تضعیف کننده و یا مقسم ولتاژ است. پراب مولتی متر ولتاژ بالا مدل Lutron HV-40 ساخت شرکت لوترون یک مقسم ولتاژ 1:1000 است.