مولتی متر دیجیتال

انواع دستگاه مولتی متر دیجیتال

اساس کار تمامی مدل های دستگاه مولتی متر یکی می باشد، با این وجود انواع مختلفی از این ابزار کاربردی تولید و در بازار عرضه شده است این دستگاه از نظر نحوه نمایش به دو دسته ی مولتی متر آنالوگ و مولتی متر دیجیتال تقسیم می شوند.

مولتی متر دیجیتال وسیله ای الکترونیکی بسیار پرکاربرد در صنعت برق و الکترونیک جهت استفاده تکنسین ها و مهندسین این صنعت می باشد. جهت اندازگیری کمیت های الکتریسیته ازقبیل اختلاف پتانسیل یا ولتاژ، مقاومت الکتریکی و جریان طراحی گردیده و مقادیر اندازه گیری شده را به صورت ارقام روی نمایشگر نشان می‌دهند.

نسل جدید مولتی متر دیجیتال به دلیل کاربری آسان آن و قابلیت های بیشتر و دقت بالاتر که نسبت به مولتی متر آنالوگ دارد با استقبال فراوانی از سوی کاربران مواجه شده است. دقت اندازه گیری و همچنین سهولت کار از ویژگی های مهم مولتی مترهای دیجیتال می باشد.

انواع دستگاه مولتی متر دیجیتال

اساس کار تمامی مدل های دستگاه مولتی متر یکی می باشد، با این وجود انواع مختلفی از این ابزار کاربردی تولید و در بازار عرضه شده است این دستگاه از نظر نحوه نمایش به دو دسته ی مولتی متر آنالوگ و مولتی متر دیجیتال تقسیم می شوند.

مولتی متر دیجیتال وسیله ای الکترونیکی بسیار پرکاربرد در صنعت برق و الکترونیک جهت استفاده تکنسین ها و مهندسین این صنعت می باشد. جهت اندازگیری کمیت های الکتریسیته ازقبیل اختلاف پتانسیل یا ولتاژ، مقاومت الکتریکی و جریان طراحی گردیده و مقادیر اندازه گیری شده را به صورت ارقام روی نمایشگر نشان می‌دهند.

نسل جدید مولتی متر دیجیتال به دلیل کاربری آسان آن و قابلیت های بیشتر و دقت بالاتر که نسبت به مولتی متر آنالوگ دارد با استقبال فراوانی از سوی کاربران مواجه شده است. دقت اندازه گیری و همچنین سهولت کار از ویژگی های مهم مولتی مترهای دیجیتال می باشد.