کارت اسیلوسکوپ

کارت اسیلوسکوپ نوعی ماژول است که با اتصال این کارت به لپتاپ یا کامپیوتر در بسیاری از مواقع می تواند جایگزین مناسبی برای اسیلوسکوپ باشد با این تفاوت که این دستگاه فاقد نمایشگر می باشد و از صفحه نمایشگر کامپیوتر جهت نمایش شکل موج ها استفاده می کند.

 

کارت اسیلوسکوپ نوعی ماژول است که با اتصال این کارت به لپتاپ یا کامپیوتر در بسیاری از مواقع می تواند جایگزین مناسبی برای اسیلوسکوپ باشد با این تفاوت که این دستگاه فاقد نمایشگر می باشد و از صفحه نمایشگر کامپیوتر جهت نمایش شکل موج ها استفاده می کند.