تستر شبکه

تستر شبکه دیجیتال

تستر شبکه جهت بررسی ایرادات کابل شبکه از جمله تست قطع بودن و تست اتصال در کابلهای مختلف و همچنین تست اتصالات شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. توسط دستگاه تستر شبکه میتوان تست سوکت و کابل های RJ45 , RG11 و پورت USB و حتی کابل های کواکسیال و کابل دوربین را بررسی و عیب یابی کرد.برخی از انواع تستر شبکه از نوع دیجیتال و برخی دیگر تستر شبکه آنالوگ می باشد. مدل های تستر شبکه دیجیتال عموما قابلیت اندازه گیری طول کابل را دارند.قیمت تستر شبکه با توجه به انواع آن بسیار متفاوت میباشد.

تستر شبکه دیجیتال

تستر شبکه جهت بررسی ایرادات کابل شبکه از جمله تست قطع بودن و تست اتصال در کابلهای مختلف و همچنین تست اتصالات شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. توسط دستگاه تستر شبکه میتوان تست سوکت و کابل های RJ45 , RG11 و پورت USB و حتی کابل های کواکسیال و کابل دوربین را بررسی و عیب یابی کرد.برخی از انواع تستر شبکه از نوع دیجیتال و برخی دیگر تستر شبکه آنالوگ می باشد. مدل های تستر شبکه دیجیتال عموما قابلیت اندازه گیری طول کابل را دارند.قیمت تستر شبکه با توجه به انواع آن بسیار متفاوت میباشد.