کالیبراتور

دقت دستگاه های اندازه گیری به دلیل تغییر ظرفیت و راندمان قطعات استفاده شده, در دراز مدت تغییر می کند جهت تنظیم مجدد دستگاه های اندازه گیری از دستگاه کالیبراتور به عنوان دستگاه مرجع استفاده میگردد.

انواع کالیبراتور

کالیبراتورها انواع مختلفی دارند و پارامترهای مختلفی از ولتاژ و جریان گرفته تا دما و فشار را شبیه سازی می‌نمایند. با توجه به پارامترهای مورد اندازه گیری و کارآئی و رنج آن به انواع مختلف دسته بندی می گردد.

کالیبراتور فشار

کالیبراتور فشار جهت تنظیم انواع گیج ها ,ترانسمیتر ها,فشار سنج ها و انواع سوئیچ فشار مورد استفاده قرار می گیرد.

کالیبراتور جریان و ولتاژ

انواع کالیبراتور جریان و ولتاژ در صنایع نفت، گاز و و تجهیزات برق جهت تولید جریان و ولتاژ در محدوده ۰ تا ۲۴ ميلي آمپر و ۰ تا ۲۴ ولت استفاده می شوند. از کالیبراتور جریان در آزمایشگاه های کالیبراسیون به منظور کالیبره کردن دستگاه های مختلف استفاده می شود.

کالیبراتور دما و ترموکوپل

برای کنترل و اطمینان از صحت مقادیر اندازه گیری شده توسط دماسنج ها، از کالیبراتور دما استفاده می گردد. این تجهیزات با دقت بالا دما را اندازه گیری و یا مشابه سازی می کنند و امکان مقایسه دمای واقعی با مقدار اندازه گیری شده به کمک سنسورهای دما مانند ترموکوپل یا RTD  را فراهم می کنند.

دستگاه کالیبراتور چند کاره ( مولتی فانکشن کالیبراتور )

مولتی فانکشن کالیبراتور یا همان دستگاه کالیبراتور چند کاره جهت تست انواع پارامترها از قبیل ولتاژ، آمپراژ ، فرکانس ، اهم و دما عموما جهت  صدور گواهی دقت دستگاه های مختلف در آزمایشگاههای کالیبراسیون به کار برده می شود.

در این صفحه قیمت انواع کالیبراتور، کالیبراتور دما و ترموکوپل و همچنین کالیبراتور فشار را مشاهده نموده و چنانچه تمایل به خرید کالیبراتور دارید ما به شما خرید اینترنتی از وب سایت پارس الکترونیک را پیشنهاد می کنیم. پارس الکترونیک تمام محصولات خود را با برگ گارانتی عرضه می کند.

دقت دستگاه های اندازه گیری به دلیل تغییر ظرفیت و راندمان قطعات استفاده شده, در دراز مدت تغییر می کند جهت تنظیم مجدد دستگاه های اندازه گیری از دستگاه کالیبراتور به عنوان دستگاه مرجع استفاده میگردد.

انواع کالیبراتور

کالیبراتورها انواع مختلفی دارند و پارامترهای مختلفی از ولتاژ و جریان گرفته تا دما و فشار را شبیه سازی می‌نمایند. با توجه به پارامترهای مورد اندازه گیری و کارآئی و رنج آن به انواع مختلف دسته بندی می گردد.

کالیبراتور فشار

کالیبراتور فشار جهت تنظیم انواع گیج ها ,ترانسمیتر ها,فشار سنج ها و انواع سوئیچ فشار مورد استفاده قرار می گیرد.

کالیبراتور جریان و ولتاژ

انواع کالیبراتور جریان و ولتاژ در صنایع نفت، گاز و و تجهیزات برق جهت تولید جریان و ولتاژ در محدوده ۰ تا ۲۴ ميلي آمپر و ۰ تا ۲۴ ولت استفاده می شوند. از کالیبراتور جریان در آزمایشگاه های کالیبراسیون به منظور کالیبره کردن دستگاه های مختلف استفاده می شود.

کالیبراتور دما و ترموکوپل

برای کنترل و اطمینان از صحت مقادیر اندازه گیری شده توسط دماسنج ها، از کالیبراتور دما استفاده می گردد. این تجهیزات با دقت بالا دما را اندازه گیری و یا مشابه سازی می کنند و امکان مقایسه دمای واقعی با مقدار اندازه گیری شده به کمک سنسورهای دما مانند ترموکوپل یا RTD  را فراهم می کنند.

دستگاه کالیبراتور چند کاره ( مولتی فانکشن کالیبراتور )

مولتی فانکشن کالیبراتور یا همان دستگاه کالیبراتور چند کاره جهت تست انواع پارامترها از قبیل ولتاژ، آمپراژ ، فرکانس ، اهم و دما عموما جهت  صدور گواهی دقت دستگاه های مختلف در آزمایشگاههای کالیبراسیون به کار برده می شود.

در این صفحه قیمت انواع کالیبراتور، کالیبراتور دما و ترموکوپل و همچنین کالیبراتور فشار را مشاهده نموده و چنانچه تمایل به خرید کالیبراتور دارید ما به شما خرید اینترنتی از وب سایت پارس الکترونیک را پیشنهاد می کنیم. پارس الکترونیک تمام محصولات خود را با برگ گارانتی عرضه می کند.