لوکس متر و صوت سنج

لوکس متر چیست؟

لوکس متر یا نورسنج از جمله وسایل الکترونیکی هستند که میزان روشنایی یک ناحیه را به تصویر می کشند لوکس معیاری برای شار نوری در هر واحد از یک منطقه است و به طبع توسط دستگاه لوکس متر اندازه گیری می شود.

صوت سنج چیست؟

برای اندازه‌گیری شدت صدا از وسیله الکترونیکی به نام صوت‌سنج یا صدا‌سنج و یا دسی‌بل سنج استفاده می‌شود. واحد شدت میزان صوت دسی‌بل می‌باشد.

اگر تمایل به خرید تجهیزات آزمایشگاه فیزیک دارید ما به شما خرید اینترنتی از وب سایت پارس الکترونیک را پیشنهاد می کنیم. پارس الکترونیک تمام محصولات خود را با برگ گارنتی عرضه می کند. بنابراین نگرانی در مورد اصالت کالا و خدمات پس از فروش نخواهید داشت.

لوکس متر چیست؟

لوکس متر یا نورسنج از جمله وسایل الکترونیکی هستند که میزان روشنایی یک ناحیه را به تصویر می کشند لوکس معیاری برای شار نوری در هر واحد از یک منطقه است و به طبع توسط دستگاه لوکس متر اندازه گیری می شود.

صوت سنج چیست؟

برای اندازه‌گیری شدت صدا از وسیله الکترونیکی به نام صوت‌سنج یا صدا‌سنج و یا دسی‌بل سنج استفاده می‌شود. واحد شدت میزان صوت دسی‌بل می‌باشد.

اگر تمایل به خرید تجهیزات آزمایشگاه فیزیک دارید ما به شما خرید اینترنتی از وب سایت پارس الکترونیک را پیشنهاد می کنیم. پارس الکترونیک تمام محصولات خود را با برگ گارنتی عرضه می کند. بنابراین نگرانی در مورد اصالت کالا و خدمات پس از فروش نخواهید داشت.