پراب اسکن موج الکترو مغناطیسی مدار PCB مدل NFP-3

Rigol NFP-3 Near-Field Probe Set

پراب اسکن موج الکترو مغناطیسی مدار PCB مدل NFP-3 توسط شرکت ریگول تولید شده است. پراب اسکن موج الکترو مغناطیسی مدار PCB مدل NFP-3 توسط شرکت ریگول تولید شده است. کیت پراب مدل NFP-3 مخصوص اسپکتروم آنالایزرهای سری DSA ریگول جهت تست انتشار موج الکترو مغناطیسی مدار است. از این ابزار کاربردی، درآزمایش قدرت میدان مغناطیسی بر روی سطح اجزای الکترونیکی و همچنین محیط میدان مغناطیسی در نزدیکی یک ماژول الکترونیکی میتوان استفاده کرد و در نتیجه به سرعت منبع تداخل را پیدا کرد.

اطلاعات بیشتر

قیمت : قیمت : تومان31,240,100قیمت با تخفیف :
قیمت با تخفیف :

31240100 تومان

موجود

تعداد

پراب اسکن موج الکترو مغناطیسی مدار PCB مدل NFP-3 توسط شرکت ریگول تولید شده است. کیت پراب مدل NFP-3 مخصوص اسپکتروم آنالایزرهای سری DSA ریگول جهت تست انتشار موج الکترو مغناطیسی مدار است.

از این ابزار کاربردی به کمک اسپکتروم آنالایزر، درآزمایش قدرت میدان مغناطیسی بر روی سطح اجزای الکترونیکی و همچنین محیط میدان مغناطیسی در نزدیکی یک ماژول الکترونیکی میتوان استفاده کرد و در نتیجه به سرعت منبع تداخل را پیدا کرد.

پراب-اسکن-موج-الکترو-مغناطیسی--NFP-3