انواع لوکس متر و کاربرد آن

لوکس متر چیست؟

لوکس متر یا نورسنج از جمله وسایل الکترونیکی هستند که میزان روشنایی یک ناحیه را به تصویر می کشند لوکس معیاری برای شار نوری در هر واحد از یک منطقه است و به طبع توسط لوکس متر اندازه گیری می شود.

میتوان گفت لوکس یک معیار اندازه گیری از شدت نور در یک محیط برای تمام فواصل از منبع نور است و یا به عبارت دیگر لوکس مقدار تفاوت نوری است که در محیط های مختلف توسط چشم انسان تشخیص داده میشود و اهمیت سنجش آن در این است که کیفیت نور در محل کار، مدارس و ساختمان های عمومی بر کمیت و کیفیت کار در کارگران و دانشجویان تأثیر می گذارد.

به عبارت دیگر، لوکس یک واحد اندازه گیری روشنایی است. روشنایی بدان معناست که چگونه سطح شار نور به یک سطح برخورد میکند. این شار نور است که یک جسم را قابل رویت میکند و جالب است که بدانید که برای این معیار اندازه گیری لوکس از حساسیت چشم انسان کمک گرفته شده است.

کاندلا چیست؟

یک کاندلا (معیار قدرت نور) یک مقدار ثابت است که تقریبا معادل با روشنایی یک شمع است. درحالیکه کاندلا یک واحد انرژی است، دارای یک واحد معادل شناخته شده به عنوان لومِن است، که همان اندازهی نور موجود در محیط را از لحاظ درک چشم انسان اندازه گیری می کند.

لومن چیست؟

یک لومن معادل نور تولیدشده در یک جهت از یک منبع نور با یک کاندلا است. لوکس با توجه به مساحت سطح که این نور منتشر میشود، تأثیر میگذارد که چقدر روشن است. یک لوکس برابر با یک لومِن نور در سطح یک مترمربع است.

نحوه اندازه گیری سطح روشنایی اندازه گیری روشنایی یا روشنایی محیط نیاز به استفاده از لوکس متریا Foot-candle meter دارد که وسایلی برای اندازه گیری روشنایی هستند. این به طور خاص اندازه گیری شدت نوری است که به چشم انسان میرسد و این قضیه با اندازه گیری انرژی نور واقعی تولیدشده یا منعکس شده از یک منبع یا منابع نور تفاوت دارد (همانطور که میدانید ذرات نور ماهیت فوتون و انرژی دارند)

مکانیزم یک مبدل لوکس با استفاده از یک سلول عکس برای ضبط نور کار میکند و سپس لوکس متر این نور را به یک جریان الکتریکی تبدیل میکند و اندازه گیری این جریان اجازه میدهد تا دستگاه بر اساس یک تابع مقدار روشنایی محیط لوکس را بسنجد.

 محاسبه شدت نور با استفاده از فرآیند منبع نقطه ای انجام میشود. اندازه گیری شدت نور بسته به میزان شدت و فاصله نور متفاوت است. اگر یک منبع نقطه ای هیچ انعکاسی نداشته باشد یعنی فقط بخشی از نور تابیده شده به سطح می رسد. تذکر: برای سنجش روشنایی یک محیط بهتر است حدالامکان یک محیط بسته برای کار انتخاب کنید تا از نویز های محیطی در امان بمانید.

کاربرد لوکس متر

انواع لوکس متر در صنایع مختلف از جمله عکاسی،صنعت روشنایی و videography مورداستفاده قرار می گیرند . عکاسان اغلب در محیط های کم نور عکاسی میکنند؛ با کمک یک نورسنج، آن ها به راحتی میتوانند مقدار نور را اندازه گیری کرده و آن ها را طوری به کار بگیرند تا شرایط ایدآلی برای عکاسی به دست آورند

View: 855|Comment: 0|Create: 16/05/2018

  
انواع منبع تغذیه و کاربردهای آن

انواع منبع تغذیه و کاربردهای آن

View: 18751|Comment: 0|Create: 15/12/2015
آشنایی با میگر و طرز کار آن

آشنایی با میگر و طرز کار آن

View: 12357|Comment: 2|Create: 20/10/2015
راهنمای خرید بهترین مولتی متر

راهنمای خرید بهترین مولتی متر

View: 7479|Comment: 0|Create: 06/02/2017
آشنایی با LCR متر

آشنایی با LCR متر

View: 7308|Comment: 0|Create: 01/12/2015
 آمپرمتر و کاربردهای آن  چیست ؟

آمپرمتر و کاربردهای آن چیست ؟

View: 5761|Comment: 0|Create: 03/11/2015
مقایسه اسیلوسکوپ دستی  با رومیزی

مقایسه اسیلوسکوپ دستی با رومیزی

View: 3714|Comment: 0|Create: 08/11/2015
سیگنال ژنراتور چیست؟

سیگنال ژنراتور چیست؟

View: 3655|Comment: 0|Create: 15/08/2017
طراحی وب سایت توسط
دی ان ان evoq