انواع لوکس متر و کاربرد آن چیست؟

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 1,50 out of 5)
Loading...

لوکس متر یا نورسنج از جمله وسایل الکترونیکی هستند که شدت نور و میزان روشنایی یک ناحیه را به تصویر می کشند لوکس معیاری برای شار نوری در هر واحد از یک منطقه است و توسط دستگاه لوکس متر اندازه گیری می شود.

لوکس متر دیجیتال چیست What is lux meterلوکس متر چیست؟

آیا می‌دانید استاندارد روشنایی برای محیط های مختلف چقدر است؟ مطمئنا روشنایی محیط های مختلف مانند راهروها و راه پله ها، سالن غذاخوری، فضاهای داخل ساختمانهای مسکونی و اداری با فضاهایی مانند آزمایشگاه، کتابخانه ، فروشگاه ها و گلخانه ها با هم بسیار متفاوتند. جهت اندازه گیری شدت نور برای مکان های مختلف نیاز به دستگاه نورسنج و یا لوکس متر می باشد.

شدت نور چیست؟

میتوان گفت لوکس یک معیار اندازه گیری از شدت نور در یک محیط برای تمام فواصل از منبع نور است و یا به عبارت دیگر لوکس مقدار تفاوت نوری است که در محیط های مختلف توسط چشم انسان تشخیص داده میشود و اهمیت سنجش آن در این است که کیفیت نور در محل کار، مدارس و ساختمان های عمومی بر کمیت و کیفیت کار در کارگران و دانشجویان تأثیر می گذارد.

کاندلا چیست؟

یک کاندلا (معیار قدرت نور) یک مقدار ثابت است که تقریبا معادل با روشنایی یک شمع است. درحالیکه کاندلا یک واحد انرژی است، دارای یک واحد معادل شناخته شده به عنوان لومِن است، که همان اندازهی نور موجود در محیط را از لحاظ درک چشم انسان اندازه گیری می کند.

لومن چیست؟

یک لومن معادل نور تولیدشده در یک جهت از یک منبع نور با یک کاندلا است. لوکس با توجه به مساحت سطح که این نور منتشر میشود، تأثیر میگذارد که چقدر روشن است. یک لوکس برابر با یک لومِن نور در سطح یک مترمربع است.

نحوه اندازه گیری سطح روشنایی یا روشنایی محیط نیاز به استفاده از لوکس متریا Foot-candle meter دارد که وسایلی برای اندازه گیری روشنایی هستند. این به طور خاص اندازه گیری شدت نوری است که به چشم انسان میرسد و این قضیه با اندازه گیری انرژی نور واقعی تولیدشده یا منعکس شده از یک منبع یا منابع نور تفاوت دارد (همانطور که میدانید ذرات نور ماهیت فوتون و انرژی دارند)

مکانیزم یک مبدل لوکس با استفاده از یک سلول عکس برای ضبط نور کار میکند و سپس لوکس متر این نور را به یک جریان الکتریکی تبدیل میکند و اندازه گیری این جریان اجازه میدهد تا دستگاه بر اساس یک تابع مقدار روشنایی محیط لوکس را بسنجد.

محاسبه شدت نور با استفاده از فرآیند منبع نقطه ای انجام میشود. اندازه گیری شدت نور بسته به میزان شدت و فاصله نور متفاوت است. اگر یک منبع نقطه ای هیچ انعکاسی نداشته باشد یعنی فقط بخشی از نور تابیده شده به سطح می رسد. تذکر: برای سنجش روشنایی یک محیط بهتر است حتی‌الامکان یک محیط بسته برای کار انتخاب کنید تا از نویز های محیطی در امان بمانید.

کاربرد ، انواع لوکس متر چیست ؟

انواع لوکس متر در صنایع مختلف از جمله عکاسی، صنعت روشنایی، محل کار، دفاتر و کلاس های آموزشی ،مکان های نمایش آثار هنری  و videography مورداستفاده قرار می گیرند. عکاسان اغلب در محیط های کم نور عکاسی میکنند و با کمک یک نورسنج به راحتی میتوانند مقدار نور را اندازه گیری کرده و آن ها را طوری به کار بگیرند تا شرایط ایدآلی برای عکاسی به دست آورند.

نحوه کار با لوکس متر

اندازه گیری شدت نور و نحوه کار با لوکس متر بسیار آسان می باشد جهت اندازه گیری شدت روشنایی می باید آشنایی نسبی با میزان شدت نور در محیط های مختلف داشته باشیم. تقریبا بیشتر دستگاه های لوکس متر دارای قابلیت های یکسان می باشند تفاوت آنها در سرعت نمایش ، دقت نمایش و محدوده رنج اندازه گیری می باشد.

اندازه گیری شدت روشنایی می تواند به منظور های زیر باشد.

  • اندازه گیری محیطی : تعیین شدت روشنایی و متوسط آن و درخشندگی
  • اندازه گیری موضعی: تعیین شدت روشنایی و درخشندگی در موضع مشخص
  • اندازه گیری به منظور ارزیابی فنی  و ممیزی

 

نظرات کاربران